Categories
Bez kategorii

A może lepiej przemyśleć skąd weźmiemy wzrost …

Istnieje kilka innych strategii, które dostarczyć mogą wartość dodaną i być elementem wzrostu. Po pierwsze wdrożenie unikatowego produktu, po drugie pozyskanie nowych rynków na swoje produkty i po trzecie utrzymanie udziału w rynku przy rosnącej jego dynamice. Te działania obarczone są również ryzykiem niepowodzenia, zakres ryzyk jednak może być tu znacznie mniejszy niż w klasycznym M&A.

Zaprojektowanie nowego, unikatowego produktu/usługi może być doskonałym substytutem synergii z tytułu M&A. Czego historycznym dowodem może być np. Apple Iphone i jego wpływ na wyniki firmy Apple na przestrzeni ostatnich 10 lat

Co w sposób oczywisty przekłada się na dzisiejszą wycenę 2.4 biliona USD (jedynka plus 12 zer…)

kapitalizacja Apple za lata 2007- 2020 źródło:https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/market-cap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *