Usługi

Oferujemy bogate kompetencje zarządcze w ramach finansów, sprzedaży I logistyki. Przeprowadzamy TRANSAKCJE M&A, Restrukturyzacje przedsiębiorstw, przygotowujemy plany naprawcze

Zarządzanie Tymczasowe

Oferujmy bogate kompetencje zarządcze w ramach finansów, sprzedaży i logistyki. Restrukturyzacje przedsiębiorstw, przygotowanie planów naprawczych

Wdrożenia Rozwiązań IT oraz CFL

Project management jest najważniejszą zadaniem w czasie implementacji rozwiązań. Dysponujemy know how jak to zrobić najwydajniej i trwale. Każdy użytkownik musi rozumieć cel wdrożenia. Usprawnienie środowiska procesów i pracy jest kluczowe. Dysponujemy partnerami IT.

Audyt Operacyjno-Finansowy

Poznanie specyfiki firmy jest najistotniejszą sprawą na drodze do poprawnych rekomendacji i zmian. Zawsze przeprowadzamy gruntowny audyt modus-operandi zwracając szczególna uwagę na procesy tworzące największa wartość dodaną.  Ogromne znaczenie ma poprawnie ustawione środowisko ERP oraz narzędzia Business Intelligence

Pomoc przy postępowaniu restrukturyzacyjnym

Wprowadzone od 01 grudnia 2021 na stałe tzw Elementy Dyrektywy Drugiej Szansy w polskim porządku prawnym Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne (UPR) – daje wiele szans przedsiębiorcom i stanowi element wczesnego ostrzegania, umarza długi i wprowadza procedurę restrukturyzacji. Postępowanie prowadzone bez udziału sądu i wprowadza natychmiast element ochrony przedsiębiorcy przed dłużnikami. Przygotujemy i wdrożymy plan plan kompleksowej reorganizacji firmy. 

Private Wealth

Doskonałe zrozumienie sytuacji materialnej pozwala ocenić skłonność do ryzyka. Dokonujemy audytu zrealizowanych i obecnych inwestycji typu Equity, Fixed Income czy Inwestycji w Aktywa Alternatywne. Wskazujemy obszary do poprawy i kierunki działania, jeśli wnioski tego wmagają.

Nie prowadzimy zarządzania instrumentami finansowymi.

Wkrótce będzie dostępne